Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Al. Piastów 50
71-310 SZCZECIN
tel. (091) 449-49-00, fax. (91) 449-43-69

kkzitb@zut.edu.pl ( zelbet@zut.edu.pl)