Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Al. Piastów 50a

adres korespondencyjny :
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Al. Piastów 17
71-310 SZCZECIN


kkzitb@zut.edu.pl