W roku akademickim 1947/48 na Wydziale Inżynierii Lądowej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie utworzono Katedry: Technologii Betonu (Kierownik mgr inż. Antoni Kobyliński dojeżdżający z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie) oraz Budownictwa Żelbetowego (Kierownik - prof.mgr inż. Jerzy Nechay dojeżdżający z Politechniki Warszawskiej). Katedra Konstrukcji Żelbetowych podstawę prawną uzyskała 31 grudnia 1952r. (Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego).
W 1954r. zakres działalności Katedry zostaje rozszerzony przez przyłączenie do niej Zakładu Prefabrykacji i Betonu Sprężonego (z Katedry Organizacji i Mechanizacji Budowy) oraz utworzenie Zakładu Budownictwa Żelbetowego. Baza laboratoryjna Katedry była systematycznie rozbudowywana. Zorganizowano Laboratorium Badań Wytrzymałościowych i Modelowych, Laboratorium Techniki Sprężania oraz Półtechniczne Laboratorium Prefabrykacji. Utworzenie Zakładu Technologii Materiałów Budowlanych w Katedrze Budownictwa Ogólnego (1953r.) oraz wprowadzenie od 1 września 1970r. w Politechnice Szczecińskiej struktury instytutowej w ramach której w Instytucie Inżynierii Lądowej utworzono Zakład Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (Kierownik - prof.dr inż. Tomisław Matyszewski), zawęziło profil działalności Katedry, która przekształciła się w Zakład Konstrukcji Żelbetowych.
Ostatnia reorganizacja w 1991r. polegała na połączeniu Zakładu Konstrukcji Żelbetowych z Zakładem Technologii Betonu i Prefabrykatów w Zakład Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. Zakładem Technologii Betonu i Prefabrykatów, włączonym do Zakładu Konstrukcji Żelbetowych w 1991r., kierował doc.dr inż. Janusz Kurzawa (1981-1990).
Z dniem 1.09.2001 roku na mocy decyzji Senatu Politechniki Szczecińskiej Zakład Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu został przekształcony w Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. W dniu 16 grudnia 2015 roku decyzją Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii betonu wydzielono dwa zakłady. Zakład Konstrukcji Żelbetowych ( kierownik prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki) oraz zakład Technologii Betonu (kierownik prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska). W dniu 1 października 2019 roku na mocy ustawy u szkolnictwie wyższym i na podstawie nowo przyjętego regulaminu oraz statutu ZUT, został zlikwidowany podział na zakłady w obrębie katedry.
Kierownikami Zakładu, a następnie Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu byli:
  • prof.mgr inż. Jerzy Nechay  (1947-1949)
  • mgr inż. Jan Jakimowicz (1950-1952)
  • doc.dr inż. Jerzy Łempicki (1952-1958)
  • z-ca prof.mgr inż. Włodzimierz Dziekoński (1959-1961)
  • doc.dr hab.inż. Zygmunt Wiśniewski (1962-1973)
  • doc.dr inż. Hieronim Priebe (1973-1991)
  • dr hab.inż.prof.nadzw. Andrzej Bania (1991-1995)
  • prof dr hab.inż Włodzimierz Kiernożycki (1996-2021)
  • prof.dr hab.inż. Maria Kaszyńska (2021-2023)

Od 1.09.2023 r. kierownikiem Katedry jest prof. dr hab.inż. Elżbieta Horszczaruk