Działalność dydaktyczna i naukowa pracowników Katedry była często łączona z pełnieniem funkcji kierowniczych na szczeblu Uczelni, Wydziału i Instytutu.
Doc.dr inż. Hieronim Priebe pełnił czterokrotnie funkcje prorektora ds. Nauczania i Wychowania (1969-72), ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Narodową (1972-75), ds. Nauczania (1975-81), ds. Rozwoju i Organizacji Uczelni (1987-90).
Funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury pełnili:
  • prof.dr inż. Tomisław Matyszewski (1967-1978)
  • prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kiernożycki (1996-2002)

Funkcje Prodziekanów Wydziału pełnili:
  • dr hab.inż. prof.nadzw. Andrzej Bania (1990-95)
  • prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kiernożycki (1993-96)

Funkcje Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej pełnili następujący pracownicy Katedry: doc.dr inż. Janusz Kurzawa (1981-91), dr hab.inż.prof.nadzw. Włodzimierz Kiernożycki (1991-93), dr inż. Jerzy Kaszyński (1993-96), a zastępcy dyrektora: dr hab.inż. prof.nadzw. Andrzej Bania (1989-90), dr hab.inż.prof.nadzw. Włodzimierz Kiernożycki (1990-91) i dr inż. Jerzy Kaszyński (1981-84, 90-93). Oprócz wymienionych funkcji kierowniczych pracownicy Zakładu pełnili i pełnią liczne funkcje w komisjach rektorskich i senackich.
W latach 2002-2005 prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kiernożycki pełnił funkcję prorektora ds. Nauczania. Od 01.10.2005 do 31.12.2008 prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kiernożycki pełnił funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej, a od 01.01.2009 do 2016 pełnił funkcję pierwszego rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.
W 2012 roku prof.dr hab. Maria Kaszyńska zostało wybrana na funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury na kadencje 2012-2016 a w roku 2016 na kadencję 2016-2020.