Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu wykonuje ekspertyzy i prace projektowe konstrukcji żelbetowych, prefabrykowanych, kominów oraz budowli z zakresu budownictwa ogólnego.
Laboratorium Katedry prowadzi działalność o następujących profilach:
  • Konstrukcje żelbetowe i betonowe: nieniszczące metody badań konstrukcji, badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcji, mechanika betonu.
  • Technologia betonu: badania kruszyw i spoiw cementowych, badania właściwości mechanicznych i reologicznych młodego i stwardniałego betonu, ciepło twardnienia betonu, symulacja warunków twardnienia betonu we wnętrzu konstrukcji masywnych, betony specjalne - lekkie i izolacyjne, modyfikowane dodatkami chemicznymi i domieszkami mineralnymi, erozja betonu, badanie promieniotwórczości materiałów

Współpraca pracowników Zakładu z wieloma instytucjami regionu szczecińskiego przyniosła gospodarce narodowej wymierne efekty ekonomiczne m.in. przez dopuszczenie do dalszej eksploatacji wielu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Należy tu wymienić następujące przedsiębiorstwa:
  • Zarząd Portu Szczecin - Świnoujście S.A
  • Zakłady Chemiczne Police
  • Zespół Elektrowni Dolna Odra