Baza laboratoryjna Katedry wraz ze zmianami organizacyjnymi i profilem prac naukowych została rozbudowywana dla prawidłowego prowadzenia zajęć z technologii betonu oraz konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Laboratorium Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu wyposażone jest specjalistyczną aparaturę naukowo - badawczą:

 • Zestaw pras do badań wytrzymałościowych materiałów i elementów konstrukcji,
obrazek
 • Uniwersalne urządzenie do badań reologicznych młodego betonu,
  obrazek  
 
 • Zestaw aparatury do badań nieniszczących betonu,
 • Zestaw aparatury do badań temperatur twardnienia betonu we wnętrzu konstrukcji masywnych oraz w warunkach obróbki cieplnej,
 • Urządzenie do badań erozji betonu,
 • Kalorymetr izotermiczy TAM Air,
 
  obrazek  
 
 • Mostki i zestaw czujników do badań przemieszczeń konstrukcji,
 • Podstawowy zestaw aparatury do badań właściwości technicznych spoiw i mieszanek betonowych,
 • Femetr (Convermeter 8022) oraz betnoskop C375N

 

 
  obrazekobrazek  
 
 • Tarcza Boehmego do pomiaru ścieralności betonu i materiałów kamiennych,
 
  obrazek  
 
 • Komora klimatyczna do przechowywania i sezonowania próbek betonowych (temperatura 20C, wilgotność 98%),
 
  obrazek obrazek  
 
 • Komora do przeprowadzania testów mrozoodporności kruszyw, betonów oraz klejów, wanny wodne do przechowywania próbek,
 
  obrazekobrazek  
 
 • Zestaw trzech pełzarek HKB-1000 szwajcarskiej firmy Walre-Bai AG,
 
  obrazek  
 
 • Aparat do badania wodoprzepuszczalności betonu - 6 stanowiskowy,
 
  obrazek  
 
 • Stanowisko do badań elementów konstrukcji budowlanych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym wyposażone w dwa siłowniki 500 kN firmy Zwick,
 
  obrazek  
 
 • Katedra Konstrukcji Żelbetowych posiada pracownie komputerową wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem : ABC Obiekt3D, ABC Płyta, ABC Rama3D, ABC Tarcza, Soldis, RM-Win, AutoCad, PeriCad oraz Beton 4.1.
 
 

obrazekobrazek