Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Od roku 1974 organizowane są w Szczecinie sympozja na temat awarii i katastrof budowlanych. Od trzeciego sympozjum w 1977r. przyjęto nazwę "Badanie przyczyn i zapobieganie awariom budowlanym". Rozszerzenie składu organizatorów o Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Instytut Techniki Budowlanej i PZITB przy współudziale Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa spowodowało przekształcenie w 1994r. sympozjów w Konferencje "Awarie Budowlane".
W chwili obecnej konferencja "Awarie Budowlane" odbywa się w cyklu dwuletnim.
XXX Konferencja "Awarie Budowlane" odbędzie się w Międzyzdrojach w 2024 roku.

 obrazek