Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Skład osobowy katedry


 

Kierownik Katedry:

prof.dr hab inż.
Włodzimierz Kiernożycki

email: Wlodzimierz.Kiernozycki@zut.edu.pl

 
 

Sekretariat Katedry:

 

Magdalena Maksimowicz
email: Magdalena.Maksimowicz@zut.edu.pl
tel: (091) 449-49-00
fax:(091) 449-43-69

 
 

 

 
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki (profesor) email: Wlodzimierz.Kiernozycki@zut.edu.pl
tel: (091) 449-49-00
 
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk (profesor) email: Elzbieta.Horszczaruk@zut.edu.pl
tel: (091) 449-40-59
 
mgr inż. Elżbieta Freidenberg(asystent) email: Elzbieta.Freidenberg@zut.edu.pl
tel: (091) 449-42-03
  dr inż. Piotr Freidenberg (adiunkt) email: Piotr.Freidenberg@zut.edu.pl
tel: (091) 449-42-03
 
  dr inż. Leszek Stachecki (adiunkt) email: Leszek.Stachecki@zut.edu.pl
tel: (091) 449-43-48
 
  dr inż. Jarosław Błyszko (adiunkt) email: Jaroslaw.Blyszko@zut.edu.pl
tel: (091) 449-49-70
 
  dr inż. Piotr Brzozowski (asystent) email: Piotr.Brzozowski@zut.edu.pl
tel: (091) 449-40-74
 
 
  prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska ( profesor) email: Maria.Kaszynska@zut.edu.pl
tel: (091) 449-47-77
 
  dr inż. Jolanta Borucka-Lipska (adiunkt) email: Jolanta.Borucka@zut.edu.pl
tel: (091) 449-40-07
 
  dr inż. Adam Zieliński (adiunkt) email:Adam.Zielinski@zut.edu.pl
tel: (091) 449-42-65
 
  dr inż. arch. Norbert Olczyk (asystent) email: Norbert.Olczyk@zut.edu.pl
tel: (091) 449-43-68
 
       
mgr inż. Mateusz Techman (specjalista) email: Mateusz.Techman@zut.edu.pl
tel: (091)449-46-11
  Dawid Sokół (specjalista) email: Dawid.Sokol@zut.edu.pl
tel: (091) 449-46-11
 

 

Pracownicy emerytowani, współpracujący z Katedrą

 
  dr hab. inż Jerzy Kaszyński, prof. ZUT email: Jerzy.Kaszynski@zut.edu.pl
tel: (091) ----------
 
mgr inż. Zdzisław Woźniak email: Zdzislaw.Wozniak@zut.edu.pl
tel: (091) ----------
  mgr inż. Aleksander Adamczyk email: Aleksander.Adamczyk@zut.edu.pl
tel: (091) ----------
 
  dr inż. Zenon Kukier

email:
tel: (091) ----------